• pro LOM PRAHA TRADE a.s. - finanční kontroling, podpora manažera projektu investora a administrativní podpora včetně výběrových řízení výstavby nového administrativního centra
 • pro 2. LF University Karlovy - finanční kontroling, podpora manažera projektu investora, administrace dotačního titulu MŠMT výstavby nového učebního objektu v Praze Motole 
 • pro Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, manager stavebních nákladů projektu nového výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy
 •  pro společnost SGS Czech republic s.r.o. - provádění finančního controlingu a podpory managementu investora na významných stavbách v ČR  
 •                          -   rozšíření výrobního závodu LEGO v Kladně    
 •                          -   výstavba a rekonstrukce objektů Ústavu organické chemie a biochemie ( ÚOCHB ) Praha    
 •                          -   výstavba technologického centra VŠCHT Praha v Kralupech nad Vltavou
 • komplexní řízení projektové a realizační části rekonstrukce hangáru C na letišti Ruzyně
 • komplexním řízením projektové části a realizace nového hangáru pro společnost ABS Jets, a.s. na letišti Ruzyně
 • realizace významných výběrových řízení na dodávky pro výstavbu nové ocelárny a válcovny ve Strážském na Slovensku, pro
  společnost Slovakia Stell Mills, a.s.
 • sestavení realizačního týmu a jeho řízení po dobu 1. fáze výstavby ocelárny a válcovny ve Strážském na Slovensku
 • přípravná fáze projektů spolufinancovaných NATOv ČR ( Bezpečnostní investice NATO) v oblasti infrastruktury letectva a SSHR, specifikace zadání,   řízení projekčních prací ve fázi pro stavební povolení, vyjednání podílu financování NATO a spolufinancování z národních zdrojů