Nabízím následující služby a činnosti:

 • spolupráce při přípravě zadání pro projektanta
 • příprava základních tezí do SoD s projektantem týkajících se průběhu projekčních prací
 • příprava podkladů pro výběr projektanta
 • v případě, že se nejedná o zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách také vlastní provedení výběru projektanta
 • vedení a kontrolu projekčních prací z pozice zástupce investora, zadavatele, při přípravě tendrové dokumentace a výkazu výměr
 • optimalizace realizačních nákladů ve spolupráci s investorem a projektantem
 • přípravu komplexní dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele vlastní stavby, technologických zařízení, zahrnující oslovení, podmínky tendru,  základní teze smluvní dokumentace týkajících se vlastní realizace
 • v případě, že se nejedná o zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách také vlastní provedení výběru dodavatele
 • spolupráci na vyhodnocení podaných nabídek
 • v průběhu realizace komplexní organizační zabezpečení z pozice zástupce objednatele
 • řízení celého realizačního týmu
 • pro realizační fázi, výběr, následné zasmluvnění a kontrolu výkonu technického dozoru investora, dozoru BOZP, finančního controlingu
 • v případě menších investičních akcí budu finanční kontrolu vykonávat osobně
 • organizace kolaudačního řízení ve spolupráci s dodavatelem stavby
 • spolupráce při zprovoznění, zahájení plného využívání realizovaných staveb
 • podpora facility managementu
 • řešení reklamačních řízení